”Tror du på tomten också?”

”Tror du på tomten också?”

Varför skulle jag det? Jag känner inte till några rationella skäl att tro på tomten. Däremot finns det många goda rationella skäl att tro på Gud (se andra inlägg). Det finns många exempel på rationella människor som i vuxen ålder börjat tro på en allsmäktig, allvetande, god Gud. Men jag vet ingen rationell människa som i vuxen ålder börjat tro på tomten, rosa elefanter, spagettimonster eller påskharen.  Uppenbarligen finns det långt fler övertygande skäl att tro på Gud än att…

Läs mer Läs mer

”Du är ju ateist i förhållande till alla andra religioner”

”Du är ju ateist i förhållande till alla andra religioner”

”Du tror ju inte på någon av de andra religionernas gudar utan bara på din egen. Du är ju ateist i förhållande till alla de andra religionernas gudar. Du är ju nästan som  jag, med den lilla skillnaden att jag är ateist med avseende på din gud också.” Javisst. Jag tror på en världsbild där Gud finns, du tror på en världsbild där det inte finns någon gud. Det är ju det som är skillnaden mellan oss. Hur så? Det…

Läs mer Läs mer

”Kyrkan har alltid motarbetat vetenskapen”

”Kyrkan har alltid motarbetat vetenskapen”

Jasså? Kan du ge några exempel på det? Även om det hade varit sant, vad har det att göra med om den kristna världsbilden är sann eller inte? J W Draper var en vetenskapsman som bl.a. skrev en bok om konflikten mellan religion och vetenskap som fick stort inflytande i slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet. Problemet var att den boken var väldigt ovetenskaplig. Den var full av felaktiga fakta. Tyvärr har Drapers bok bidragit till att ”konfliktscenariot”…

Läs mer Läs mer

”Det har gjorts så mycket ondska i kristendomens namn”

”Det har gjorts så mycket ondska i kristendomens namn”

Jasså? Har du några exempel på det? Kanske t.ex. följande: Korstågen Inkvisitionen Genetiska felslutet (genetic falacy). Att ondska har gjorts i kristendomens namn behöver inte betyda att kristendomen är en felaktig världsbild. Däremot kan det betyda att skrupelfria människor har använt kristendomen som en täckmantel för att nå något mål som inte har med kristendomen att göra. Dessutom har det gjorts mer ondska i världen under med andra världsåskådningar som täckmantel än kristendomen. T.ex.: Nazismen: Förintelsen Kommunismen: fångläger, massdödande, förtryck…

Läs mer Läs mer

”Hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket lidande i världen?”

”Hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket lidande i världen?”

Varför skulle existensen av Gud innebära att det inte finns något lidande? Du kanske menar att: Gud är allsmäktig Gud vill att ingen ska lida Därför kan det inte finnas någon allsmäktig kärleksfull Gud? Jag vet inte varför det finns lidande, men lidandet behöver inte visa att det inte kan finnas någon allsmäktig Gud. Första punkten stämmer. Däremot inte nödvändigtvis andra punkten. Om vi antar att en kärleksfull Gud vill skapa den bästa möjliga världen totalt sett. Anta att det…

Läs mer Läs mer

”Det finns inga argument för att Gud finns”

”Det finns inga argument för att Gud finns”

Då måste jag korrigera dig där. Det finns flera goda argument för Guds existens, t.ex.: Kalam Universums finjustering Förekomsten av Objektiv moral Förekomsten av Människovärde Förekomsten av skönhet Förekomsten av medvetande Förekomsten av tro Livets uppkomst och utveckling Förekomsten av mirakel Gud kan bli känd personligen

”Evolutionen har visat att det inte behövs någon Gud”

”Evolutionen har visat att det inte behövs någon Gud”

Hur menar du? Darwins evolutionsteori har visat en process som i första hand leder till mikroevolution (dvs små förändringar inom en art) genom slumpmässiga variationer och naturligt urval. Man tänker sig att med lång tid så skulle det kunna leda till även att nya arter uppstår (makroevolution). Sedan Darwins tid har man förstått att de slumpmässiga variationerna kommer från genetiska mutationer. Det finns problem med evolutionsteorin. Man har t.ex. fortfarande inte kunnat påvisa makroevolution. Och teorin kan inte förklara hur…

Läs mer Läs mer

”Jag tror på vetenskap, inte på Gud”

”Jag tror på vetenskap, inte på Gud”

Detta är ett vanligt påstående när man pratar om kristendom med folk. Hur svarar man då? Hur menar du när du säger att du tror på vetenskap, men inte på Gud? Vetenskapen hanterar bara det naturliga (rum, tid, materia, energi). Men kan det finnas något utöver det? Vetenskapen är mycket bra på att beskriva det naturliga, men säger inget alls om det övernaturliga. Det finns många bra argument för Guds existens, som inte på något sätt motsätter sig vetenskapen. Det…

Läs mer Läs mer

Apologetik, vad är det?

Apologetik, vad är det?

Det händer då och då att sådana som inte är kristna är nyfikna på vad vår tro innebär, eller utmanar oss med svåra frågor om hur kristendomen kan hänga ihop, eller till och med fördömer oss för vår tro och menar att den är irrationell och falsk. Vi vet ju vad vi tror och varför vi tror, men det är inte alltid så lätt att förklara och försvara vår tro. Det är just det apologetik handlar om. Min avsikt är…

Läs mer Läs mer