”Kyrkan har alltid motarbetat vetenskapen”

”Kyrkan har alltid motarbetat vetenskapen”

Jasså? Kan du ge några exempel på det?

Även om det hade varit sant, vad har det att göra med om den kristna världsbilden är sann eller inte?

J W Draper var en vetenskapsman som bl.a. skrev en bok om konflikten mellan religion och vetenskap som fick stort inflytande i slutet av 1800-talet och långt in på 1900-talet. Problemet var att den boken var väldigt ovetenskaplig. Den var full av felaktiga fakta. Tyvärr har Drapers bok bidragit till att ”konfliktscenariot” lever vidare än idag hos många. Sanningen är att kristen tro inte alls hindrade vetenskapens uppkomst, utan den var faktiskt väldigt viktig för att vetenskapen uppkom i just den kristna västvärlden.

Se vidare Stefan Gustavssons föreläsning hösten 2019 ”Vänner eller fiender”, ”1. Kristen tro kontra vetenskapen.pptx”.

Lämna ett svar