Islam: Hur förklarar man för en muslim?

Islam: Hur förklarar man för en muslim?

Kristendomens centrala anspråk förkastas uttryckligen av islam. Den islamska läran står i direkt kontrast till kristendomens huvudbudskap. Om det kan bevisas att kristendomen är sann så motbevisas islam, och vice versa. Kristendomens centrala anspråk handlar om vem Jesus (”Isa”) är. Det står om Jesus i Koranen, nämligen i Marias sura (sura nr 19), men det är en annorlunda berättelse än vad som framgår av Bibeln. Kristendomen påstår följande om Jesus: Jesus dog verkligen på korset. Förnekas av koranen (4.157) Jesus…

Läs mer Läs mer

”Jesus har inte återuppstått från de döda”

”Jesus har inte återuppstått från de döda”

Vad får dig att tro det? Detta är helt centralt för kristendomen! Om Jesus inte har uppstått så är kristendomen falsk. Om han har uppstått så är kristendomen sann. Följande fakta är historiskt säkerställda. Om detta tvistar inga seriösa historieforskare, oavsett världsåskådning: Jesus avrättades genom korsfästelse Samstämmigt. Bekräftas av 5 icke-kristna källor: Josefus, Tacitus, Lukianos, Mara Bar-Serapion och Talmud. Koranen (Islam, muslimer) påstår att Jesus inte dog, men det finns inga historiska belägg för det. Korsfästa människor avlider i princip…

Läs mer Läs mer

”Jesus var bara en vanlig människa, inte gudomlig”

”Jesus var bara en vanlig människa, inte gudomlig”

Vad får dig att tro det? Vad var han då? En vis morallärare? Det stora problemet med den uppfattningen är att Jesus påstod sig vara Gud. Jesus påstod det massor av gånger, t.ex. att han är ett med Gud, är Guds son, har rätt att förlåta synder, ska döma levande och döda. Ingen är vis om han så i grunden misstar sig om vem man själv är. Lögnare? Kanske han lurade alla att han var Guds son för att försöka…

Läs mer Läs mer

”Jesus har inte funnits som historisk person”

”Jesus har inte funnits som historisk person”

Vad får dig att tro det? Det finns idag ingen seriös historieforskare, oavsett världsåskådning, som inte tror att Jesus har funnits som historisk person. Det finns både bibliskt och utom-bibliskt material som belägger Jesus existens. Det är lika säkert som att Alexander den store eller Julius Caesar har funnits.

”Bibeln har ändrats många gånger”

”Bibeln har ändrats många gånger”

Hur menar du? Hur många gånger? Nya översättningar kommer inte av att vi översätter den senaste versionen, utan av att vi gör nya översättningar av de äldsta kopior vi har bevarade av respektive bok. Gällande Nya testamentet har vi fragment bevarade från tidigt 100-tal till sent 300-tal. Det är betydligt tidigare än de allra flesta andra antika skrifter som vi har tillgång till idag.

”Nya testamentet är påhittat av galna kristna”

”Nya testamentet är påhittat av galna kristna”

”Nya testamentet har inget med verklig historia att göra.” Hur då galna menar du? Menar du korrupta, att de hittade på för egen vinnings skull eller liknande? Galna var de inte. Ingen som är galen kan ha skrivit sådana dokument. Vad skulle de ha fått för vinning av att hitta på alltihopa? De blev ju förföljda och de flesta avrättade för sin tro. Tvärt om har seriösa historieforskare stor tillit till de kristna dokument som är samlade i bibeln. De…

Läs mer Läs mer

”Evangelierna skrevs långt efter Jesus”

”Evangelierna skrevs långt efter Jesus”

När skrevs de, menar du? Evangelium Skrevs enl naturalistiska historieforskare (Wikipedia) Skrevs enl kristna historieforskare (SFB2015) Skrevs enl kristna historieforskare (Dagson) Matteus 89-90 55-70 58-68 Markus 65-73 50-60 55-65 Lukas 80-90 60 58-64 Johannes 90-110 70-90 85-95 (Argument för naturalistisk tolkning: Se t.ex. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dating_the_Bible. Argument för kristen tolkning, se t.ex. inledningen till respektive evangelium i Svenska Folkbibeln 2015 (SFB2015), samt Jonas Dagsons bok ”Steg för steg genom nya testamentet”, sid 15 samt sid 30-31.) Ett problem är när historieforskare…

Läs mer Läs mer

”Varför skulle just kristendomen vara sann, när det finns så många andra religioner?”

”Varför skulle just kristendomen vara sann, när det finns så många andra religioner?”

Det finns många rationella anledningar till det, t.ex: Monoteismen – utifrån Guds existens, se inlägget ”Det finns inga argument för att Gud finns” Utesluter t.ex. hinduismen och buddhismen Jesus historicitet (se inlägget ”Jesus har inte funnits som historiks person”) Vem Jesus påstod sig vara (se inlägget ”Jesus var bara en vanlig människa, inte gudomlig”) Jesu död (se inlägget ”Jesus har inte återuppstått från de döda”) Jesus återuppståndelse (se inlägget ”Jesus har inte återuppstått från de döda”)

”Hur kan man tro på att en gammal bok skulle vara sanningen?”

”Hur kan man tro på att en gammal bok skulle vara sanningen?”

Hur menar du? Bibeln är ett historiskt dokument, skrivet av människor (inte direkt av Gud, som muslimer tror om koranen). Däremot lär kristendomen att de människor som skrev bibelns böcker var inspirerade av Gud. Visst kan det finnas, och visst finns det, felaktigheter i bibeln, som uppkommit genom minnesfel och felaktiga kopieringar och felaktiga förståelser hos författarna. Mer i GT än i NT.  Bibeln består av många böcker (39 + 27 = 66 böcker) i vitt skilda genrer: Historiska böcker,…

Läs mer Läs mer

Helvetet?

Helvetet?

Människor har fri vilja, har rätt att välja att vara med Gud eller att inte vara med Gud. Gud är god, det är en del av hans väsen, nästan så att ”Gud skulle kunna vara själva definitionen av godhet. Att vara med Gud är att ha det gott i ett evighetsperspektiv. Att inte vara med Gud är att inte ha det gott. Det är som att mörker är avsaknad av ljus eller att kyla är avsaknad av värme. Men bibeln…

Läs mer Läs mer