Andegåvor

Andegåvor

”Ty var och en som ber, han får, och den som söker, han finner, och för den som bultar skall dörren öppnas. Finns det bland er någon far som skulle ge sin son en orm när han ber om en fisk, eller en skorpion när han ber om ett ägg? Om ni som är onda förstår att ge era barn goda gåvor, hur mycket mer skall då inte er Fader i himlen ge den helige Ande åt dem som ber honom?”  (Luk 11:10-13)

Vi ska alltså be om att få den helige Ande. Be om mer av honom.

Bröder, jag vill inte att ni skall vara okunniga i fråga om de andliga tingen. (1Co 12:1)

Vi ska alltså inte vara okunniga om de andliga tingen. Vi ska sträva efter mer kunskap om de andliga tingen.

Men allt detta verkar en och samme Ande, som efter sin vilja fördelar sina gåvor åt var och en.  (1Co 12:11)

Det är alltså Anden som bestämmer vem som ska få vilken gåva.

Men sträva efter de nådegåvor som är störst. Och nu visar jag er en väg som vida överträffar alla andra:  (1Co 12:31)

Detta leder in till det fantastiska kapitel 13 som är Paulus lovsång till kärleken. Jag tror att en vanlig misstolkning av denna vers är att Kärleken är något som är bättre än, och i stället för andegåvor. Men så står det inte. Utan att kärleken är en väg till detta gåvor, och till och med den bästa vägen till dessa gåvor.

Sträva ivrigt efter kärleken, men sök också vinna de andliga gåvorna, framför allt profetians gåva.  (1Co 14:1)

Vi ska ivrigt sträva efter kärleken. Men vi får här också kommandot att söka vinna de andliga gåvorna. Att vara ivrig är motsatsen till att vara ljummen. Vi varnas för att vara ljumma:

Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, skall jag spy ut dig ur min mun.  (Rev 3:15-16)

Hur ska vi sträva efter de andliga gåvorna? Här är några sätt:

  • Genom att be (Luk 11:10-13 ovan)
  • Genom att söka kärleken (1 Kor 12:31 och 14:1)
  • Genom handpåläggning och förbön från andra som redan har dessa gåvor

Vilka är andegåvorna? Här finns olika uppräkningar av olika andegåvor/tjänster:

Men hos var och en uppenbarar sig Anden så att det blir till nytta. Den ene får av Anden ord av vishet, den andre ord av kunskap genom samme Ande. En får tro genom samme Ande, en får gåvor att bota sjuka genom samme Ande, en annan att utföra kraftgärningar. En får gåvan att profetera, en annan att skilja mellan andar. En får gåvan att tala olika slags tungomål, en annan att uttyda tungomål.  (1Co 12:7-10)

Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, till att hjälpa, att styra och att tala olika slags tungomål.  (1Co 12:28)

Inte är väl alla apostlar? Inte är väl alla profeter? Inte är väl alla lärare? Inte utför väl alla kraftgärningar? Inte har väl alla gåvor att bota sjuka? Inte talar väl alla tungomål? Inte kan väl alla uttyda? (1Co 12:29-30)

Och han gav några till apostlar, andra till profeter, andra till evangelister och andra till herdar och lärare.  (Eph 4:11)

Vi har olika gåvor alltefter den nåd som vi har fått. Den som har profetians gåva skall profetera i överensstämmelse med tron. Den som har gåvan att tjäna skall tjäna i sin uppgift. Den som undervisar skall undervisa i läran. Den som förmanar skall göra det i den uppgiften. Den som delar ut gåvor skall göra det utan baktankar. Den som leder församlingen skall vara nitisk, och den som utövar barmhärtighet skall göra det med glatt hjärta.  (Rom 12:6-8)

Sammanställning och min tolkning

AndegåvaMin tolkning
Tungotal, tala olika tungomålTala okända språk (eller något känt språk på övernaturligt vis, dvs som man i sig själv inte kan)
Uttyda tungotalFörmedla vad tungotal (eget eller andras) betyder
ProfeteraFå veta sådant man inte kan veta naturligt, om framtid, en människas hemligheter eller dylikt. Via ord, visioner, drömmar, tankar mm
Ord av kunskapFå höra vad Gud säger om något. Via ord, visioner, drömmar, tankar mm
Ord av vishetFå förstå vad Gud menar om något. Via ord, visioner, drömmar, tankar mm
Skilja mellan andarFörnimma vilka andra som finns omkring: Onda, goda. Kanske även mer detaljerat typ av andar.
TroStark tillit. Brinnande i anden för Gud.
Bota sjukaHelandeunder. Ont i kroppen, handikapp, driva ut onda andar, uppväcka döda.
KraftgärningarMirakel. Vatten till vin, gå på vattnet, förtorka fikonbuske, stilla stormar.
ApostlarKringresande gudsmänniskor. Åker runt och stöttar andra församlingar med sina gåvor.
EvangelisterBrinner av önskan att få berätta om Jesus för andra, främst för icke-troende, men även för troende.
Herdar/Leda förs./StyraLedare. Visar också omtanke om ”sin” flock.
Lärare, undervisaLär andra. Tolkar Ordet.
Tjäna/Hjälpa/utöva barmhärtighetBrinner av önskan att få hjälpa andra som är i alla möjliga besvärliga situationer.
FörmanaSträngt agera mot ondskan och synden. Vill gärna ropa ut krav på bättringar hos andra. Befaller strängt ondskan att vika i Jesu namn!
Ge gåvorGer pengar, tid, kärlek mm till behövande och mindre bemedlade.

Uppgifter

  1. Pricka för i tabellen ovan de ca tre gåvorna som du upplever att du är starkast i med en bock (√ )
  2. Pricka för med ett plus (+) ca tre gåvor som du skulle vilja bli starkare i (kan vara sådana som du redan har, men vill ha mer av) och som du tror att Herren vill att just du ska vara stark i.
  3. Fundera på och skriv upp namnet på personer som du känner till som har starkt respektive gåva som du prickade för i uppgift 2.
  4. Be för att du ska få mer av gåvorna i uppgift 2
  5. Be andra, som du tror har gåvorna i uppgift 2, om förbön och handpåläggning för att förmedla dessa gåvor till dig.
  6. Upprepa uppgift 4-5 ivrigt, dag efter dag, tills du har fått de gåvorna starkt. Du kan också då och då gå tillbaka till uppgift 1-3 och justera allt eftersom du utvecklas och bättre förstår Herrens vilja för ditt liv.

Tacka alltid Gud Fadern i allt!

Ett svar på ”Andegåvor

Lämna ett svar