Browsed by
Etikett: Världsbild

Michael Shermer – Gud finns INTE: Analys

Michael Shermer – Gud finns INTE: Analys

Dr Michel Shermer menar att Gud INTE finns. Här försöker jag bemöta hans argument. I en debatt anordnad av Oxford union år 2012 fick tre ateister och tre kristna debattera frågan om Gud finns eller inte. De fick ca 15 minuter vardera att plädera för sin sak. Michael Shermer försökte argumentera för att Gud inte finns. Hans utläggning finns på YouTube med denna länk: Hela debatten, med alla sex talare finns här: Jag försöker här bemöta Michel Shermers (MS) argument….

Läs mer Läs mer

”Jesus har inte funnits som historisk person”

”Jesus har inte funnits som historisk person”

Vad får dig att tro det? Det finns idag ingen seriös historieforskare, oavsett världsåskådning, som inte tror att Jesus har funnits som historisk person. Det finns både bibliskt och utom-bibliskt material som belägger Jesus existens. Det är lika säkert som att Alexander den store eller Julius Caesar har funnits.

”Evangelierna skrevs långt efter Jesus”

”Evangelierna skrevs långt efter Jesus”

När skrevs de, menar du? Evangelium Skrevs enl naturalistiska historieforskare (Wikipedia) Skrevs enl kristna historieforskare (SFB2015) Skrevs enl kristna historieforskare (Dagson) Matteus 89-90 55-70 58-68 Markus 65-73 50-60 55-65 Lukas 80-90 60 58-64 Johannes 90-110 70-90 85-95 (Argument för naturalistisk tolkning: Se t.ex. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dating_the_Bible. Argument för kristen tolkning, se t.ex. inledningen till respektive evangelium i Svenska Folkbibeln 2015 (SFB2015), samt Jonas Dagsons bok ”Steg för steg genom nya testamentet”, sid 15 samt sid 30-31.) Ett problem är när historieforskare…

Läs mer Läs mer

”Varför skulle just kristendomen vara sann, när det finns så många andra religioner?”

”Varför skulle just kristendomen vara sann, när det finns så många andra religioner?”

Det finns många rationella anledningar till det, t.ex: Monoteismen – utifrån Guds existens, se inlägget ”Det finns inga argument för att Gud finns” Utesluter t.ex. hinduismen och buddhismen Jesus historicitet (se inlägget ”Jesus har inte funnits som historiks person”) Vem Jesus påstod sig vara (se inlägget ”Jesus var bara en vanlig människa, inte gudomlig”) Jesu död (se inlägget ”Jesus har inte återuppstått från de döda”) Jesus återuppståndelse (se inlägget ”Jesus har inte återuppstått från de döda”)

”Hur kan man tro på att en gammal bok skulle vara sanningen?”

”Hur kan man tro på att en gammal bok skulle vara sanningen?”

Hur menar du? Bibeln är ett historiskt dokument, skrivet av människor (inte direkt av Gud, som muslimer tror om koranen). Däremot lär kristendomen att de människor som skrev bibelns böcker var inspirerade av Gud. Visst kan det finnas, och visst finns det, felaktigheter i bibeln, som uppkommit genom minnesfel och felaktiga kopieringar och felaktiga förståelser hos författarna. Mer i GT än i NT.  Bibeln består av många böcker (39 + 27 = 66 böcker) i vitt skilda genrer: Historiska böcker,…

Läs mer Läs mer

”Den som hävdar någontings existens har bevisbördan”

”Den som hävdar någontings existens har bevisbördan”

Inte nödvändigtvis. Om någon t.ex. hävdar att det inte finns några bakterier i det här rummet så har den bevisbördan. Var bevisbördan ligger beror på vilken bakgrundskunskap vi har, inte på om existensutsagan är positiv eller negativ. Jag säger inte att man bör tro på Gud utan goda skäl. Men jag säger att ateisten också måste ha goda skäl för sin världsbild. En variant av påståendet i rubriken är ”Den som hävdar något extraordinärt har bevisbördan”. Vad är i så…

Läs mer Läs mer

”Du är ju ateist i förhållande till alla andra religioner”

”Du är ju ateist i förhållande till alla andra religioner”

”Du tror ju inte på någon av de andra religionernas gudar utan bara på din egen. Du är ju ateist i förhållande till alla de andra religionernas gudar. Du är ju nästan som  jag, med den lilla skillnaden att jag är ateist med avseende på din gud också.” Javisst. Jag tror på en världsbild där Gud finns, du tror på en världsbild där det inte finns någon gud. Det är ju det som är skillnaden mellan oss. Hur så? Det…

Läs mer Läs mer

Apologetik, vad är det?

Apologetik, vad är det?

Det händer då och då att sådana som inte är kristna är nyfikna på vad vår tro innebär, eller utmanar oss med svåra frågor om hur kristendomen kan hänga ihop, eller till och med fördömer oss för vår tro och menar att den är irrationell och falsk. Vi vet ju vad vi tror och varför vi tror, men det är inte alltid så lätt att förklara och försvara vår tro. Det är just det apologetik handlar om. Min avsikt är…

Läs mer Läs mer