Browsed by
Etikett: Namn

I Jesu namn?

I Jesu namn?

Ofta säger vi kristna ”I Jesu namn” i slutet av våra böner. Ibland flera gånger medan vi ber. Ofta säger vi det i samband med dop. Men varför säger vi det? Och vad menar vi med det? Borde vi ens säga så? Låt mig få dela några tankar kring det. Det förekommer i många sammanhang att någon person eller företag eller myndighet eller stat utser en representant att företräda sina intressen och/eller utföra ett arbete för dennes räkning. Den personen…

Läs mer Läs mer