”Evolutionen har visat att det inte behövs någon Gud”

”Evolutionen har visat att det inte behövs någon Gud”

Hur menar du?

Darwins evolutionsteori har visat en process som i första hand leder till mikroevolution (dvs små förändringar inom en art) genom slumpmässiga variationer och naturligt urval. Man tänker sig att med lång tid så skulle det kunna leda till även att nya arter uppstår (makroevolution). Sedan Darwins tid har man förstått att de slumpmässiga variationerna kommer från genetiska mutationer.

Det finns problem med evolutionsteorin. Man har t.ex. fortfarande inte kunnat påvisa makroevolution. Och teorin kan inte förklara hur livet uppstod. De flesta vetenskapsmän tror ändå på att någon variant av neo-darwinismen kommer att kunna förklara både arters och livets uppkomst, men man har ännu inte lyckats visa att det är så trots att man har haft ända sedan 1800-talet på sig. Det finns flera problem med neo-darwinismen (oreducerbara organ, paleontologiska luckor mellan arter,  livets uppkomst mm)

Varför många ateistiska evolutionsbiologer så starkt menar att evolution är den rätta förklaringen är för att om den inte skulle stämma så finns knappast något annat alternativ än ett övernaturligt ingripande. Men det är en filosofisk fråga, inte en vetenskaplig fråga.

Däremot har jag inget problem med att tänka mig att Gud har låtit livet utvecklas genom att använda en process som t.ex. neo-darwinismen.

Sammanfattning:

  • Darvins evolutionsteori eller neo-darwinismen har inte visat arternas eller livets uppkomst.
  • Evolution är fullt förenligt med att det kan finnas en Gud
  • Om Gud finns eller inte är en filosofisk fråga. Evolutionsteorier kan inte säga något om Guds existens.

Lämna ett svar