Det kosmologiska argumentet – Kalam

Det kosmologiska argumentet – Kalam

När nu universum enligt standardmodellen har en början så undrar många forskare hur universum blev till och kom igång, med all materia, energi, rum och tid. Det är något som vetenskapen har väldigt svårt att förklara utifrån rent naturalistiska principer. Vi teister har ju naturligtvis vår förklaring utifrån skapelseberättelsen i bibeln: ”I begynnelsen skapade Gud himlarna och jorden”.[1] Men att Gud skulle ha skapat universum är inget som ateisterna vill tro på. Teistiska filosofer har då tagit fram ett antal argument för att visa på att Gud verkligen finns. Ett av dem är det sk Kalam-argumentet  som togs fram redan på 1000-talen av en muslimsk teolog som hette Al-Ghazali. Det lyder så här:

  • Allting som börjar existera har en orsak till att det blir till.
  • Universum har börjat existera.
  • Därför finns det en orsak till att universum blev till.

Vad kan vi säga om denna orsak? Eftersom universum består av materia, energi, rum och tid (allt detta skapades vid Big Bang), så måste orsaken vara utanför allt detta (immateriell, obunden av tid och rum). Därmed tycks det finnas en evig orsak till en tidslig företeelse. Om orsaken är evig, varför blev det i så fall till för just 13,7 Mdr år sedan? Det har ju en evighet av olika möjliga tidpunkter att ”välja” på.  William Lane Craig skriver ”Det verkar bara finnas en utväg ur detta dilemma, och det är att säga att orsaken till universums begynnelse är en personlig agent som obehindrat väljer att skapa ett universum i tiden. Filosofer kallar denna typ av kausalitet för ’agentkausalitet’, och eftersom agenten är fri kan han sätta igång nya verkningar genom att obehindrat skapa villkor som tidigare inte existerat. Följaktligen kan en skapare med fri vilja för en begränsad tid sedan obehindrat ha frambringat världen vid denna tidpunkt. Därmed skulle skaparen kunna existera oföränderligt och evigt men fritt kunna skapa världen i tiden.”[2] Om premisserna är riktiga och Craig har rätt så kan vi sluta oss till att universums orsak är personlig, immateriell, obunden av rum och tid och oerhört mäktig. Vi är här väldigt nära beskrivningen av bibelns Gud.

Så spännande! I stället för att vetenskapen ska ha motbevisat existensen av Gud, så verkar det alltså som om vetenskapen tvärt om ger starka argument för existensen av Gud.

Gällande inflationshypotesen och det multiversum som kanske är en möjlig följd av det, så kanske någon tänker att om nu inflationshypotesen och ett sådant multiversum skulle kunna vara korrekt, med kanske till och med en inflation som funnits för evigt bakåt i tiden, så har inte universum (multiversum) ändå börjat existera, och då faller den andra premissen i Kalam-argumentet. Men det duger inte. För inget universum (eller multiversum) med på varandra följande händelser kan existera för evigt bakåt i tiden. Det är en logisk motsägelse (se t.ex. Craig ”Till trons försvar”, sid 81). Det innebär att även multiversum måste ha en början, och då gäller andra premissen ovan ändå.


[1] 1 Mos 1:1

[2] Antologin ”Gud och hans kritiker” (red Mats Selander), sid 53

Lämna ett svar