Hinduismen: Hur förklarar man för en hindu?

Hinduismen: Hur förklarar man för en hindu?

Grundövertygelserna bland enskilda österländska panteister kan skifta väldigt mycket, men en gemensam fast övertygelse är att man når frälsning genom att bli fri från begär, dvs att man kommer till insikt om sin enhet med Alltet (hinduismen) eller med tomheten, det rena medvetandet (buddhismen).

Från https://www.dare2share.org/worldviews/hindus/  (Hari är en hindu):

 • Hari is coming from a radically different way of looking at the world, so your early witnessing efforts should consist of mainly listening and getting a feel for where he is coming from. Don’t assume all Hindus believe the same thing, because they don’t. Also, it is key that you figure out which ‘way of salvation’ they have chosen, because this will help you customize your witnessing efforts.
 • Focus on Jesus being the only way to heaven, and be sure you define your terms clearly so Hari doesn’t just think of a Hindu equivalent to what you are saying (like ‘salvation’, ‘God’, etc.)
 • One thing that Hari has in common with all other Hindus is a need for peace. Since Hari believes he is stuck in a seemingly endless cycle of death and rebirth, peace seems almost impossible. A good verse to use in this area is Matthew 11:28 where Jesus makes this promise: ” Come to me, all you who are weary and burdened, and I will give you rest.” Use your own salvation story as a way to show how it is possible to have a personal relationship with the personal God of the universe.

Förslag till taktik (fritt från https://www.equip.org/article/witnessing-to-hindus/):

 • Fråga. Lyssna: Vad tror han om Gud, människan, synd och räddning? Vilken väg har han valt till upplysning (=frälsning, bli fri från reinkarnationen). Hur går det för honom?
  • Förklara att inom kristendomen kan man inte bli räddad genom personliga strävanden. Vi kan inte förtjäna frälsning. Bara genom Guds nåd. Gratis!
 • Berätta om Frid (hinduer kan inte få frid så länge de är i reinkarnations-cykeln). Jesus kan ge frid.
 • Förklara att Jesus kan förlåta synder. Och därmed skänka oss räddning.
 • Förklara att Gud är personlig. Synd är synd mot en personlig Gud. Man kan bli förlåten genom bekännelse och omvändelse. Berättelsen om den förlorade sonen är bra angående relationen med Gud.
 • Förklara att räddning är att få leva för evigt tillsammans med Gud, men inte opersonligt uppslukad av Brahman i en ”oneness”, utan som en individ, en person, som sig själv. Är vi inte som mest levande, uppfyllda, när vi lever i kärlek och personlig vänskap med en personlig, helig, allsmäktig, kärleksfull Gud?
 • Att lära känna en personlig Gud är något helt annat än att lära ”känna” ett opersonligt Brahman.
 • Hindun tror att det finns många vägar till en opersonlig Gud. Hur många vägar kan det finna att upprätta en relation med en personlig Fader?
 • Jesu inkarnation av Gud är något helt annat än lord Vishnus inkarnationer i sina Avatarer.
  • Jesus är den enda inkarnationen – helt avgörande för kristendomen.
  • Syftet med inkarnationen var att rädda världen, inte att förgöra ondskefulla.
  • Avatarerna visar på en väg att nå räddning, Jesus är själv enda vägen till räddning.
  • Avatarerna kommer då och då vid behov, sen dör de och sugs upp i Brahman igen. Jesus kom en gång för alla, och återuppväcktes från de döda, för att leva för evigt.
 • Mahattma Gandhi sa en gång ”Jag ska säga till alla hinduer att era liv är inkompletta om ni inte vördnadsfullt studerar Jesus läror” (Hingorani, 23)
 • Jesus är inkluderande. Han sträcker sig ut till alla människor (viktigt för en Hindu att förstå).
  • Mat 11:28  Kom till mig, alla ni som arbetar och är tyngda av bördor, så ska jag ge er vila. 
  • Jesus umgicks med de mest osannolika människor, även med socialt utstötta (Luk 19:1-10) och syndare (Luk 15:1-7).
  • Upp 7:9  Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folk och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i sina händer, 

Ett svar på ”Hinduismen: Hur förklarar man för en hindu?

Lämna ett svar