”Det har gjorts så mycket ondska i kristendomens namn”

”Det har gjorts så mycket ondska i kristendomens namn”

Jasså? Har du några exempel på det?

Kanske t.ex. följande:

  • Korstågen
  • Inkvisitionen

Genetiska felslutet (genetic falacy).

Att ondska har gjorts i kristendomens namn behöver inte betyda att kristendomen är en felaktig världsbild. Däremot kan det betyda att skrupelfria människor har använt kristendomen som en täckmantel för att nå något mål som inte har med kristendomen att göra.

Dessutom har det gjorts mer ondska i världen under med andra världsåskådningar som täckmantel än kristendomen. T.ex.:

  • Nazismen: Förintelsen
  • Kommunismen: fångläger, massdödande, förtryck
  • Förtryck förekommer lite här och där även idag under andra täckmantlar än kristendom

Forskarna Charles Phillips och Alan Axelrod har publicerat ett massivt uppslagsverk i tre volymer ”Encyklopedia of Wars”. Där har de tagit upp 1.763 krig under de senaste 5 årtusenden. Av dessa visar det sig att endast 123 stycken, dvs mindre än 7 %, motiverades av religion. Religion var inte heller någon anledning till de två största krigen i hela historien – första och andra världskriget, med 60 – 80 miljoner människor döda.

Historiska fakta visar att en signifikant större mängd ondska har har åstadkommits utifrån gudsförnekelse än utifrån gudstro. Fler oskyldiga människor har mördats, torterats och förslavats av de sekulära ideologierna kommunism och nazism än än av alla religioner i historien sammantaget.

Lämna ett svar