”Hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket lidande i världen?”

”Hur kan det finnas en Gud när det finns så mycket lidande i världen?”

Varför skulle existensen av Gud innebära att det inte finns något lidande?

Du kanske menar att:

  • Gud är allsmäktig
  • Gud vill att ingen ska lida
  • Därför kan det inte finnas någon allsmäktig kärleksfull Gud?

Jag vet inte varför det finns lidande, men lidandet behöver inte visa att det inte kan finnas någon allsmäktig Gud.

Första punkten stämmer. Däremot inte nödvändigtvis andra punkten. Om vi antar att en kärleksfull Gud vill skapa den bästa möjliga världen totalt sett. Anta att det är en värld där varelser (människor) av fri vilja älskar Gud och får leva i lycka i en evig framtid. Hur skulle Gud kunna skapa en sådan värld? Om alla människor av nödvändighet måste välja att älska Gud så är det knappast fri vilja. Därför måste det vara både teoretiskt och praktiskt möjligt att välja att inte älska Gud. Därför måste det finnas människor som inte väljer att älska Gud.  Därför måste det finnas människor som i någon mening är onda. Därför måste det finnas ondska, även ondska som får andra människor att lida.

Även lidande som inte kommer av andra människors ondska behöver innebära att en allsmäktig kärleksfull Gud inte kan finnas. Det skulle kunna vara så att för att människor ska kunna uppskatta en evighet i lycka så måste man ha fått se och uppleva lidande.

Alltså kan det mycket väl finnas en allsmäktig och kärleksfull Gud trots att det finns lidande.

Lämna ett svar