”Det finns inga argument för att Gud finns”

”Det finns inga argument för att Gud finns”

Då måste jag korrigera dig där. Det finns flera goda argument för Guds existens, t.ex.:

  • Kalam
  • Universums finjustering
  • Förekomsten av Objektiv moral
  • Förekomsten av Människovärde
  • Förekomsten av skönhet
  • Förekomsten av medvetande
  • Förekomsten av tro
  • Livets uppkomst och utveckling
  • Förekomsten av mirakel
  • Gud kan bli känd personligen

Lämna ett svar