Michael Shermer – Gud finns INTE: Analys

Michael Shermer – Gud finns INTE: Analys

Dr Michel Shermer menar att Gud INTE finns. Här försöker jag bemöta hans argument.

I en debatt anordnad av Oxford union år 2012 fick tre ateister och tre kristna debattera frågan om Gud finns eller inte. De fick ca 15 minuter vardera att plädera för sin sak. Michael Shermer försökte argumentera för att Gud inte finns. Hans utläggning finns på YouTube med denna länk:

Hela debatten, med alla sex talare finns här:

Jag försöker här bemöta Michel Shermers (MS) argument.

TidMichael ShermerMagnus analys
00:00Inledning:
MS räknar upp olika religioner som finns i världen och olika grenar av kristendom. Varför är det så?
Inledningen: Se min analys längre ner i stället.
1:25Varför är det just kristna som har rätt, och alla andra miljarder har fel? Och alla som levde innan Jesus? 
2:00Är det inte mer sannolikt att alla dessa trosinriktningar är sociala/psykologiska  konstruktioner än att någon skulle vara ”sann”? 
2:10MS ska presentera två linjer av indicier att människor skapade gud och religioner, inte tvärt om:
1. Evolutionsteori
2. Social psykologi/jämförande världsreligioner/mytologier
 
2:30Linje 1:
”Lucy”, 3,5 miljoner år sedan, hör ett ljud.
Om hon tror att det är ett farligt rovdjur så flyr hon (typ 1 fel, false positive). Relativt harmlöst fel. Om hon tror att det är bara löven i vinden så flyr hon inte (typ 2 fel, false negative). Om det då var ett rovdjur så blir hon lunch, och hennes gener tas bort från genpolen. Vi har sannolikt typ-1 gener.
Hela linje 1: Jag håller med om att det är rimligt att tro att levande djur under evolutionen anrikar typ-1-gener (false positive).
4:05Alltså: Vi antar att allt vi ser och hör och läser är verkligt. 
4:13Vinden är en livlös kraft. Ett rovdjur är en avsiktlig agent.För överlevnad så behöver djuret inte tro att det är en avsiktlig agent. Det räcker att tro att det är något farligt att fly ifrån, t.ex. ett fallande träd eller en brand.
4:20Vi människor har en tendens att ”läsa in” avsiktlighet i livlösa krafter. Psykologiskt börjar det tidigt, kanske redan vid 2-3-årsåldern. 
4:55Exempel: Barn fuskar, men när de får höra att osynlige ”Princess Ann” sitter på stolen och ser allt, så slutar de fuska. Införandet av en osynlig observatör håller koll på vårt moraliska uppträdande.Exemplet har inget (i alla fall väldigt lite) att göra med att vi skulle hitta på (läsa in) avsiktlighet i livlösa krafter. Inte heller med type-1-gener (false positive). I detta fall blev barnen informerade om att de var iakttagna. Hade det blivit någon skillnad om psykologen sagt att de installerat en kamera genom vilken de ser vad barnen gör?
6:06

Detta är den tidigaste gudstron.

Detta är ett påstående av MS taget ur luften. Det har ingen bäring till hans resonemang ovan. Jag menar att det inte är sant.  

Vi har fortfarande två världsbilder som står mot varandra, teism vs ateism. Låt oss säga för resonemangets skull att vi förutsätter att ateism är sann. I så fall har MS visat att djur (inkl msk) rimligtvis bör fly om de hör något oidentifierat ljud. Inte att djuret läser in en agent i ljudet. Att barn uppför sig bättre när de får information om att de är iakttagna säger heller inget om hur gudstro kan uppstå, däremot kan det säga lite om hur makthavare eventuellt kan vilja använda religioner för att få ordning på människor (se vidare endan).  

Om vi i stället förutsätter teism så säger ”linje 1 ingenting alls. Gud finns. Att djur med evolution lär sig fly när det hör något oidentifierat har inget att göra med att människor börjar tro på Guds existens. Det är snarare Guds uppenbarelse på olika sätt som får dem att tro på hans existens. Exemplet med de fuskande barnen blir intressant i ett avseende. Det kan kanske ha en del att göra med varför det finns människor som påstår att de tror på Gud trots att de egentligen inte gör det. De vill kanske med sina läppar bekänna inför andra, utföra religiösa ritualer mm för att ”lura” människor och kanske t.o.m. Gud att de vill följa honom, fast de egentligen inte alls vill det. Men barnexemplet säger inget om varför information att man är iakttagen skulle föra personen till Gud.

Alltså: Om ateism är sann så visar denna linje knappast något om hur gudstro kan uppstå och frodas. Likaså om teism är sann. Jag anser alltså att Linje 1 alltså inte säger något alls om teism eller ateism är sann.
6:10
Linje 2:
För 6-7.000 år sedan började de små grupperna av msk bilda större stadssamhällen. Då behövdes formell kontroll av socialt kooperativt beteende. Två institutioner utvecklades för det: Regering och religion.

Regeringen säger: Här är reglerna, och här är straffet om ni bryter mot dem.

Religionen säger: Om ni tror att ni kom undan så har ni fel. Eye in the sky ser och vet allt, och i nästa liv blir rättvisa skipad. Kraftigt verktyg för social kontroll.
Verkar vara en rimlig tanke. Men här påstår MS att det är faktum. Är det så, eller är det bara hans egna gissningar? Har han belägg för det?Ok.


Det är väl inte omöjligt att religion har av makthavarna missbrukats på detta sätt. Men det säger inget om frågan om Gud finns eller inte.
7:20Det är vad kyrkor är till för.Falskt. Kyrkor är till som mötesplats för att dyrka Gud. I den mån staterna har hjälpt till i byggandet av kyrkorna så kan kanske det delvis vara en fråga om missbruk av religionen enligt MS förklaring ovan.
7:30Tusentals religioner och tusentals olika gudar. Vad är sannolikheten att just Jahveh är den enda sanna guden?MS applicerar sannolikhetslära felaktigt här. Givet ateism så är alla religioner falska, även kristendom. Givet teism så finns en gud. Vilken som verkligen finns på riktigt kan argumenteras för utförligare på annat ställe.
8:05Ni kristna är ateister avseende alla andra gudar. Vissa av oss går bara en gud till.Se rutan ovan.
8:20Vad du tror beror på var du föds och växer upp.        

         

Vad händer med alla som inte är födda där man tror att Jesus är frälsaren?
Kanske. Inte ett bevis på att Gud inte finns. Givet ateism kan i så fall det förklaras med socialt tryck. Givet teism så kan vi ha många olika teorier om varför det delvis är så. T.ex. att Gud är allvetande och allsmäktig, vet vem som kommer att välja att följa honom eller inte, och låter det styra var de föds. Dessutom uppstår ofta väckelser i områden som inte är nådda av evangeliet på naturlig väg ännu, utan som sprids på annat sätt.

Ingen utom Gud vet vad som händer med enskilda personer. Har inte plats här för någon utläggning om frälsningslära. Någon liten tanke har jag ändå gett i stycket ovan.
9:xxDet finns olika ”heliga böcker”, olika profeter mm Varför just kristendom?Se mitt svar vid 7:30 ovan.
10:18


Myter om floden är väldigt vanliga igenom historien. Gilgamesh-eposet, skrivet ca 1.800 f.kr (århundraden före Moseböckerna skrevs). Stora likheter med Bibelns berättelse om floden.Att Floden är omskriven på andra ställen stärker väl bara möjligheten att den verkligen förekommit? Om floden verkligen förekommit eller inte är dock inte en avgörande fråga för kristendomen.  
10:55    

11:21


Myter om jungfrufödelser är vanliga. Han räknar upp flera som inte föds med manlig assistans.
Dionysis (grekiska vinguden) har stora likheter:
– Födda av en jungfru moder, dödlig
– Fader: King of heaven
– Återvände från döden
– Förvandlade vatten till vin
– Införde bruket att äta skaparens kött
– Mänsklighetens räddare
MS påståenden stämmer väldigt dåligt. För en analys av det, se t.ex. här: https://dowym.com/voices/jesus-rewritten-saviour-dionysus-vs-jesus/ .

Hur som helst så med en kristen världsbild så spelar det ingen större roll om andra (bedragare eller påhittade historier) har likheter med Kristus. Ingen av dem är Kristus. Ingen av dem har bevis för att vara sanna.
11:45

      12:50

    13:20     13:30
Myter om återuppståndelse är vanliga.
Osiris: en av de äldsta kända egypsika gudarna.Först 2.400 BC.
Faraonerna kom på att om man ger evigt liv till arbetarna så arbetar de hårdare och blir billigare.
Det är så religioner uppstår – Ledarna vill att arbetarna jobbar hårdare.
Efter Jesu korsfästelse kom en annan Messias: Apolonius of Mindre Asien, vars följare sa att han var Guds son, kunde gå genom stängda dörrar , hela sjuka, kasta ut demoner, återuppväcka en död flicka. Han anklagades för trolldom, dömdes i Rom, men flydde. Efter sin död sa hans följare att han visade sig för dem och uppsteg till himlen.
Se mina svar vid 6:10 samt 10:55 ovan.


13:55Återupprättelse efter att ha varit förtryckt är vanligt inom historien. Indianmyt. Förtryckta människor gör så –  de hittar på historier som får dem att känna sig bättre.Med en kristen världsbild så spelar detta argument ingen roll. Har ingen påverkan på sanningshalten i Guds existens. Med en ateistisk världsbild så kan detta argument möjligtvis ge en möjlig förklaring, men ens med den förutsättningen är detta inte ett argument utan ett påstående. På vilket sätt backar MS upp det påståendet?
14:30Avslutning:
Det sägs att man inte kan bevisa något negativt, teister påstår att man inte kan bevisa att Gud finns.
Det känner jag inte igen. Jag anser mig vara en teist men resonerar inte så. Det går nog att bevisa att det inte finns en elefant i mitt vardagsrum. Om det inte skulle gå att bevisa att Gud inte finns så skulle det ju inte vara testbart och all argumentation skulle vara meningslös.
14:34Jag kan bevisa att msk skapade gudar och religioner, som jag just gjorde.    

Det finns 50 liknande historier, om geografiska platser, tiden när man föddes, religionspsykologi, religionssociologi, …


Vi vet exakt hur det hände, ända ner till neurologi. Vi vet att folk hittat på detta.
Oj – Jag anser inte att linje 1 eller linje 2 är någon form av bevis alls. Det är bara försök till förklaringar till hur religioner skulle ha kunnat uppstå i en värld där det inte finns någon gud.  

MS menar nog ett 50-tal religioner med olika övernaturliga förklaringar.    Nej det vet vi inte. Vi har mer eller mindre genomtänkta teorier för hur det skulle ha kunnat gå till givet en ateistisk världsbild. Men en teistisk världsbild passar även den mycket bra in på det vi ser omkring oss.
15:05Varför finns det så många olika religioner/gudar? Varför finns det så mycket olikheter bland troende?Det finns bra förklaringsmodeller för detta faktum oavsett man ar en ateistisk eller teistisk världsbild, eller är kristen. Detta faktum säger inget om Gud finns eller inte.
15:18Det är uppenbart att alla andra gudar är påhittade, det håller ni kristna med om. Jag vill bara att ni går en gud till.Så uppenbart är det inte. Vi behöver (helst utan förutfattade meningar) studera de olika religionerna för att komma fram till vad som är sant, vilken världsbild som stämmer överens med verkligheten, och sedan följa bevisen dit de leder.

Så. Vad tycker du? Är Michael Shermers argumentation övertygande eller inte?

Lämna ett svar