”Evangelierna skrevs långt efter Jesus”

”Evangelierna skrevs långt efter Jesus”

När skrevs de, menar du?

EvangeliumSkrevs enl naturalistiska historieforskare (Wikipedia)Skrevs enl kristna historieforskare (SFB2015)Skrevs enl kristna historieforskare (Dagson)
Matteus89-9055-7058-68
Markus65-7350-6055-65
Lukas80-906058-64
Johannes90-11070-9085-95

(Argument för naturalistisk tolkning: Se t.ex. Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/Dating_the_Bible. Argument för kristen tolkning, se t.ex. inledningen till respektive evangelium i Svenska Folkbibeln 2015 (SFB2015), samt Jonas Dagsons bok ”Steg för steg genom nya testamentet”, sid 15 samt sid 30-31.)

Ett problem är när historieforskare låter sin personliga världsbild styra sin bedömning av texter. t.ex. en naturalistisk historieforskare kan inte tänka sig att det finns något övernaturligt, så allt sådant stryks a priori av dem. Likaså profetiska texter, där en profet berättar vad som ska ske i framtiden. Om detta sedan sker så menar den naturalistiska historieforskaren att då måste profetian ha skrivits efter händelsen, vilka konsekvenser det än får för andra historievetenskapliga metoder och principer.

T.ex. menar naturalistiska forskare att de fyra evangelierna i NT skrevs flera årtionden senare än vad man med sunda metoder kommer fram till, beroende på bl.a. profetior om Jerusalems förstörelse, som skedde år 70 e.kr.

Om man inte utgår från en naturalistisk världsbild, utan håller för öppet att kristendomen kan vara sann, så är de dateringar som gjorts av kristna historieforskare mycket mer troliga.

Dessutom finns det en text i ett av Paulus brev (1 Kor 15:1-9) som de flesta icke-naturalistiska forskare menar speglar en tradition som har fastslagits inom några få år (3-5 kanske) efter Jesu korsfästelse och sedan förts vidare muntligt tills det skrevs ner av Paulus runt år 53-57 (både naturalistisk och kristen datering). Det är alltså mycket tidig text.

Vi har i evangelierna historiebeskrivningar som skrev ner inom några få årtionden efter Jesu död. Det är väldigt unikt bland de texter vi har bevarade från antikens värld. Dessutom är det fyra olika beskrivningar av samma historia, upplevt av olika vittnen. Att de har skillnader i detaljerna ökar bara deras trovärdighet (se t.ex. J Warner Wallace – Cold Case Christianity).

Lämna ett svar