”Jesus har inte återuppstått från de döda”

”Jesus har inte återuppstått från de döda”

Vad får dig att tro det?

Detta är helt centralt för kristendomen! Om Jesus inte har uppstått så är kristendomen falsk. Om han har uppstått så är kristendomen sann.

Följande fakta är historiskt säkerställda. Om detta tvistar inga seriösa historieforskare, oavsett världsåskådning:

 • Jesus avrättades genom korsfästelse
  • Samstämmigt. Bekräftas av 5 icke-kristna källor: Josefus, Tacitus, Lukianos, Mara Bar-Serapion och Talmud. Koranen (Islam, muslimer) påstår att Jesus inte dog, men det finns inga historiska belägg för det. Korsfästa människor avlider i princip alltid.
 • Jesus blev begravd
  • Samstämmigt. Lätt att förstå.
 • Lärjungarna blev förvånade och tappade modet
  • Enligt evangelierna. Lätt att förstå.
 • Graven hittades tom ett par dagar senare
  • Omdiskuterat, men ändå tror mer än 75% av de kritiska forskare som skrivit någon akademisk avhandling om detta de senaste 30 åren tror detta. (Se Sunnerdahl s 104)
 • Lärjungarna upplevde att de mötte Jesus, och blev därför övertygade om att han uppstått från de döda
  • De var så övertygade att de var beredda att gå i döden för den övertygelsen.

Möjliga förklaringar:

 • Lärjungarna stal kroppen och ljög om det. Men denna teori har flera problem:
  • Hur skulle det gått till? Graven var vaktad av romerska soldater. Stenen vägde 1-2 ton. Det var dödstraff för soldater att sova på sin post. Varför var bindlarna kvar, prydligt hopvikta?
  • Vilket motiv? De hade inget att vinna, utan blev förföljda och avrättade.
  • Om de hade stulit kroppen det skulle de inte gå i döden för den lögnen. Att 11 personer av 11 möjliga skulle komma överens om att sprida en lögn som 10 av dem blir dödade för och den elfte blir förföljd och förvisad till en ö är en psykologisk omöjlighet.
  • Varför hitta på historien om kvinnorna? Kvinnor var inte ansedda som trovärdiga vittnen.
 • Någon annan stal kroppen. Även detta har flera problem:
  • Hur? (som ovan)
  • Varför tog de inte fram kroppen när lärjungarna började predika om att Jesus hade uppstått?
  • Det förklarar inte att lärjungarna upplevde att de hade mött den uppståndne Jesus
 • Kan de ha gått till fel grav? Även detta har flera problem:
  • De visste var graven fanns. Det var en offentlig plats som både Jesu vänner och fiender kände till.
  • I så fall hade romarna och judarna bara kunnat visa var den rätta platsen fanns. Det gjorde de inte, i stället påstod de att lärjungarna hade stulit kroppen.
  • Det förklarar inte att lärjungarna upplevde att de hade mött den uppståndne Jesus
 • Kan Jesus ha överlevt korsfästelsen? Även detta har flera problem:
  • De romerska soldaterna, vars jobb var att avrätta människor, klarade inte av att kontrollera om deras offer hade dött. Det var dödstraff om de misslyckades.
  • De kontrollerade att Jesus var död genom att sticka ett spjut i sidan (stämmer med utombibliska källor). Att det kom ut vatten och blod tyder på att de punkterade hjärtat.
  • Soldaterna krossade inte benen på Jesus eftersom de var säkra på att han var död.
  • Hans vänner lindade kroppen. De borde ha märkt om han inte var död.
  • Om Jesus ändå mot förmodan överlevde, hur lyckades han då ensam och svårt skadad rulla bort den stora stenen, osedd smyga sig förbi vakterna och leta rätt på lärjungarna?
  • Hur kunde Jesus övertyga lärjungarna om att han besegrat döden? Om han kom till dem halvdöd och i akut behov va vård skulle han knappast lyckas övertyga någon om att han uppstått från de döda.
 • Kan lärjungarnas möten med Jesus varit hallucinationer? Även detta har flera problem:
  • Det förklarar inte den tomma graven.
  • Hallucinationer pågår bara korta stunder, inte längre sammanhängande perioder under flera veckors tid.
  • Hallucinationer är inte kroppsliga utan sker i huvudet. Lärjungarna påstår sig ha rört vid Jesus. De påstår att Jesus åt fisk som de själva hade fångat och tillagat.
  • Paulus och Jakob trodde inte att Jesus var Guds son före hans död, men de mötte honom efter hans död och började då tro på honom. Det kan inte förklaras med hallucinationsteorin.
  • Hallucinationer är individuella fenomen. Att en grupp människor får samma hallucinationer är omöjligt. En gång mötte så många som 500 personer Jesus vid ett och samma tillfälle.
  • Upprepade hallucinationer drabbar bara psykiskt sjuka, och det var knappast så att alla lärjungar var psykiskt sjuka.
 • Kan Jesus ha uppstått? Verkar vara enda möjliga alternativet. Har flera fördelar:
  • Det stämmer med det historiska källmaterialet
  • Förklarar varför graven var tom och varför bindlarna låg kvar
  • Förklarar varför lärjungarna upplevde att de mötte Jesus uppstånden, och var så övertygade att de var beredda att dö för det.

Det enda som som står i vägen för förklaringen att Jesus verkligen uppstått är en filosofisk fråga, den egna världsåskådningen: ”Sådant kan bara inte inträffa!”. Det är bara möjligt om det finns en allsmäktig Gud som kan återuppväcka döda.

Se vidare Tobias Sunnerdal ”Liten handbok” s 102-111.

Lämna ett svar