”Bibeln har ändrats många gånger”

”Bibeln har ändrats många gånger”

Hur menar du? Hur många gånger?

Nya översättningar kommer inte av att vi översätter den senaste versionen, utan av att vi gör nya översättningar av de äldsta kopior vi har bevarade av respektive bok. Gällande Nya testamentet har vi fragment bevarade från tidigt 100-tal till sent 300-tal. Det är betydligt tidigare än de allra flesta andra antika skrifter som vi har tillgång till idag.

Lämna ett svar