”Jesus har inte funnits som historisk person”

”Jesus har inte funnits som historisk person”

Vad får dig att tro det?

Det finns idag ingen seriös historieforskare, oavsett världsåskådning, som inte tror att Jesus har funnits som historisk person. Det finns både bibliskt och utom-bibliskt material som belägger Jesus existens. Det är lika säkert som att Alexander den store eller Julius Caesar har funnits.

Lämna ett svar