Apologetik, vad är det?

Apologetik, vad är det?

Det händer då och då att sådana som inte är kristna är nyfikna på vad vår tro innebär, eller utmanar oss med svåra frågor om hur kristendomen kan hänga ihop, eller till och med fördömer oss för vår tro och menar att den är irrationell och falsk. Vi vet ju vad vi tror och varför vi tror, men det är inte alltid så lätt att förklara och försvara vår tro. Det är just det apologetik handlar om.

Min avsikt är att publicera flera inlägg här som kan kategoriseras som apologetik. Syftet är tvådelat. Dels att hjälpa dig som redan är kristen att bygga upp ett självförtroende och ett batteri med genomtänkta och rationella svar både för dig själv och att ha till hands när du får frågor från andra. Och dels att hjälpa dig som inte tror att förstå den kristna tron bättre och varför den är mer rationell än någon annan världsbild.

”Är det verkligen så intressant?”, kanske någon som är kristen undrar. ”Vi ska ju vinna själar för Gud, men är det rätt sätt att lära sig en massa om hur man försvarar tron? Det låter komplicerat, och det är nog inte många som blir räddade genom apologetik.” Jag menar inte att syftet med apologetik i första hand är att vinna själar, utan snarare att visa människor att din världsbild är både rationell och sann. Det finns i dagens samhälle så många som trummar ut budskapet att den kristna världsbilden är irrationell och falsk. Inte minst i skolor och på universitet. Det gör att väldigt många människor tror att vi kristna har en låtsasgud som vi har bara för tröst, men att inte ens vi själva innerst inne tror att han finns. Därför är det viktigt att vi kristna visar och förklarar att det visst är rationellt att tro att Gud finns, och att den kristna världsbilden faktiskt mycket väl kan vara sann.

Petrus skriver:

Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var ständigt beredda att svara var och en som ber er förklara det hopp ni har. Men gör det ödmjukt, med respekt och ett rent samvete, så att de som talar illa om ert goda levnadssätt i Kristus får skämmas för sitt förtal.
(1Pe 3:15-16)

Både Petrus, Paulus och andra ägnade mycket tid till att förklara och försvara den kristna tron. Låt oss inte undvika att själva stå upp för vår tro på det sättet.

Jag ska på en gång förtydliga att jag inte har studerat varken apologetik, teologi eller filosofi. Jag har bara fuskat i ämnet på min fritid en tid, och tycker att det är väldigt intressant och spännande. Jag kommer att dela med mig av vad jag har fått lära mig av andra, sådana som är otroligt mycket mer kunniga än jag.

Håll utkik under kategorin Apologetik efter spännande inlägg.

Lämna ett svar