Kristendomens kärna – Del 2

Kristendomens kärna – Del 2

Idag är det alltför få i Sverige som vet vad själva kärnan i kristendomen är. Det är det jag ska fortsätta att försöka förklara i denna text. Lite djupare än i del 1.

Kristendomens kärna – lite djupare

Gud är allsmäktig, kärleksfull och rättvis. Gud skapade världen och allt som finns. Gud skapade änglar som sina tjänare. Gud skapade människan som sin skärskilda avbild, något förenklat uttryckt för att vara sällskap åt Gud, i dyrkan av och härlig gemenskap med Gud.

Både änglarna och människan utrustades med fri vilja. En stor grupp änglar blev högfärdiga och valde att göra uppror mot Gud. Dessa fallna änglar kallas demoner och deras ledare djävulen (=Lucifer). Gud förlåter aldrig det upproret.

Även människan gjorde uppror mot Gud, ivrigt påhejad av djävulen och hans demoner. Det visade sig att ingen människa lyckades hållas sig till Guds regler och bud. Ingen! Eftersom Gud är rättvis måste all olydnad straffas. Men eftersom Gud är kärleksfull och älskar människan över allt annat i skapelsen så har han tagit fram ett alternativ åt oss. Gud är en, men ändå tre personer: Fadern, Sonen och Den Heliga Anden. Vid en bestämd punkt i historien lät Gud Sonen bli människa, nämligen Jesus Kristus. Den enda människa som inte har syndat. Jesus lät sig bli tillfångatagen, torterad, lida och avrättad på korset. Jesus var död och begraven. Därefter uppväckte Gud honom på den tredje dagen från döden och gav honom all makt i himlen och på jorden. På så sätt tog Jesus på sig straffet för våra synder, som en gudomlig lösen för vår skull. Gud har bestämt att var och en av oss människor som väljer att tro och lita på att Jesus dog för våra synders skull får ta emot sina synders förlåtelse. När vi gör det blir vi syndfria avskilda, heliga, inför Gud och får som gåvor evigt liv, Guds Heliga Ande, och omedelbar närhet och personlig underbar vänskap med Gud, vår kärleksfulla skapare.

Det sorgliga är att i dagens Sverige är det så få som väljer att ta emot dessa gåvor. Det gör mig så bedrövad. De väljer ju döden, den eviga elden, i stället för livet.

Alternativet – Motstånd

Alternativet för den som väljer att inte anta Guds plan för räddning beskrivs på många sätt i bibeln: döden, evig död, evig pina, bli kastad i den eviga elden, bränngropen, helvetet, Gehenna. Dit kastas brutalt djävulen och alla hans demoner och dessutom alla människor som väljer att inte ta emot Guds gåva om räddning.

Djävulen och hans demoner vet att de redan är dömda och gör allt vad de kan för att hindra människor att välja att ta emot Guds gåva. Och de är mäktiga. De styr mycket påtagligt här i världen. De hejar på så att irrläror och vanföreställningar föds i konstiga sekter, försöker få folk att glömma den sanna tron och i stället tro på sådant som ockultism, teknik, politik och pengar som en räddning – trots att alla egentligen vet att mot döden hjälper inget sådant.

Ett annat sätt är att förlöjliga oss kristna och vår tro. Ta t.ex. ordet ”frälst”. Det står för räddning och användes tidigare i svenskan för just den räddning som jag skriver om här. Men idag har det fått ett löjes skimmer. Folk drar på munnen om någon pratar om frälsning eller att man är frälst, men utan att egentligen veta varför.

Myter

Motståndet består också av att införa felaktiga myter:

  • Var snäll så kommer du till himlen”: Visst vill Gud att vi ska vara ”snälla”, dvs undvika att synda. ”Älska din nästa såsom dig själv” säger Jesus. Men det är inte goda gärningar som leder till räddning.
  • Det finns nog någon slags gud, men han bryr sig inte.”: Jodå, han är oerhört intresserad av varje enskild människa och vill bli intimt nära vän med dig.
  • Det finns ingen Gud.”: Haha – du skulle bara veta! Fråga Gud om han finns, med öppet sinne och öppet hjärta, om du vågar. Han kommer att svara dig!
  • Jesus var bara en god människa, inte Gud”: Motsäger bibeln, som är Guds ord. Om någon människa sa och gjorde det som Jesus sa och gjorde så måste det antingen vara sant eller måste han ha varit helt och hållet förryckt. Så en ”god människa” kan han inte ha varit.
  • Det finns inget liv efter döden”: Bibeln är väldigt tydlig när det gäller Guds löfte om evigt liv för den som tror. Se bibelcitaten i slutet av del 1.
  • Julen firas för att barnen ska få julklappar av Tomten”: Kyrkan införde julfirandet för att fira att Gud blev människa genom Jesus Kristus, vilket möjliggjorde syndaförlåtelssen.

Vad händer efter räddningen?

Efter att ha tagit emot frälsningens gåvor från Gud vill han fostra oss till att följa hans lag, göra vårt bästa för att undvika att synda mer, och att sprida detta glada budskap, evangeliet, till andra människor så att också de kan bli räddade. Det är ett svårt uppdrag, och du kommer att bli motarbetad på alla möjliga sätt. Men du har den allsmäktige och kärleksfulle Guden på din sida.

Kristendomens kärna – ändå djupare

Läs bibeln. Prata med andra troende kristna i din närhet. Kontakta mig om du vill (se e-postadress i menyn ”Om denna webbplats” till vänster). Prata med Gud själv – han vill inget hellre än att samtala med dig om detta!

Hur rör detta mig? Vad vill Gud mig?

Gud, din skapare, vill rädda dig från döden och bli din nära vän. Prata med Gud. Säg till honom att ”Ja, jag litar på ditt löfte. Jag tar emot din förlåtelse för mina synder i Jesus Kristus namn. Jag tar emot dina gåvor.” Säg så till Gud och mena det i ditt hjärta så kommer du omedelbart att ta emot gåvorna. Därefter blir ditt liv aldrig detsamma. Törs du det?

Då gick Jesus fram till dem och sa: ”Åt mig är given all makt i himlen och på jorden. Gå för den skull ut och gör alla människor till lärjungar. Döp dem i Faderns, Sonens och den Heliga Andens namn och lär dem att hålla alla mina bud. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens ände.” Matt 28:18-20

Lämna ett svar