Mormonism: Hur förklara man för en mormon?

Mormonism: Hur förklara man för en mormon?

Grundare: Joseph Smith. Mormonernas viktigaste profet.

Mormons bok (Book of Mormon)

Mormonism är den dominerande religiösa traditionen inom Sista dagars heliga-rörelsen inom Restorationism grundad av Joseph Smith i Västra New York mellan 1820 och 1830. Största grenen i traditionen är Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga som har över 15 miljoner utövare, varav en stor del (dock en minoritet) bor i ursprungslandet USA. Dess anhängare kallas i folkmun mormoner. Mormonerna anser att mormonismen är en gren av kristendomen, dock ifrågasätts detta av många kristna samfund, då mormoner inte tror på en treenig Gud eller att kanoniserad skrift är begränsad till Bibeln. Mormonerna tror på Bibeln men tror på vidare uppenbarelse och har också andra heliga skrifter bl.a. Mormons bok och har därav fått smeknamnet ”mormoner.”

Med mormonism menas Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra, mindre grupper inom sista dagars heliga-rörelsen som alla hävdar att deras tro representerar den enda sanna mormonismen.

Mormons bok betecknas, vid sidan av Bibeln, Läran och förbunden och Den kostbara pärlan, som helig skrift och Guds ord inom Jesu Kristi Kyrka av Sista Dagars Heliga och andra mormonkyrkor. Bokens centrala budskap om Kristus är att alla människor genom omvändelse och tro på Jesu Kristi försoning blir lyckliga. Se (2 Ne 2:22–25).

Mormons bok har inga historiska fakta som bevisar dess historicitet. Till exempel berättas det i Mormons bok om en viss judisk släkt som skulle utvandrat till de Amerikanska kontinenterna och bildat en kultur där, inga definitiva arkeologiska fynd eller historiska dokument har kunnat bevisa detta påstående.

Joseph Smiths första syn, då han frågade Gud vilken som var den sanna kyrkan, och vilken han skulle ansluta sig till. Gud Fader själv och JC uppenbarades sig för honom själv och sa att alla har avfallit, ingen är sann. Alla är hycklare. Joseph blev kallad att bli återställandets profet, den viktigaste händelsen i historien efter Jesu uppståndelser.

Mormoner är inte tillåtna att läsa annan litteratur än vad som ges ut av dem själva, så de är okunniga om mycket utanför deras egen tro. Mormoner försöker hålla sig borta från annan information som inte är godkänd av kyrkan, pga alla onda människor som vill sprida lögner om Guds verk.

Viktiga likheter med vanlig kristendom:

 • Fokus på att acceptera Jesus Kristus som världens frälsare.
 • Tro på värderingar om hur ett kristet liv bör levas.
 • Tro på att acceptera Bibeln som Guds ord.

Tydliga skillnader mot vanlig kristendom:

 • Tro på en återställelse av Jesu Kristi evangelium och en återställelse av myndigheten att handla i Guds namn.
 • Tro på att ytterligare skrifter har getts för att mer tydligt svara på livets stora frågor.
 • Tro på att vi är andliga söner och döttrar till Gud som levde med honom innan vi föddes till jorden.
 • Frälsning inom Mormonismen grundas endast på tro, men man får inte komma till den ”högsta himlen” om man inte fullgör de mormonska förrättningarna; ger tionde, hålla de tio budorden, gifter sig i ett tempel bland annat.
 • Gud var en gång en människa, men blev Gud. Gud har en fysisk kropp precis som hans fru (Himmelske Modern)
 • Ingen treenighet. Fadern, sonen och den Heliga Anden (DHA) är tre separata gudar.
 • Jesus skapades som ande av Fadern och Modern i himlen. Han kropp skapades som ett resultat av sexuell förbindelse mellan Fadern och Maria.
 • Jesus var gift
 • Jesu död på korset räckte inte för att försona all synd, men ger alla återuppståndelse.
 • Bibeln Guds ord, så länge den översätts korrekt, vilket innebär Joseph Smiths utvalda delar av King James version.
 • Bibeln, Mormons bok, Doctrines of the Covenant, the Peral of Great Price och Joseph Smiths undervisning har samma auktoritet som bibeln.
 • Frälsning definieras som fysisk återuppståndelse och upphöjelse till guddom (bli gud). Människor blir frälsta genom att lita på Kristus och göra goda gärningar.
 • Nästan alla människor hamnar i någon av de tre nivåerna av himlen. Bara avfällingar och mördare hamnar i ”mörkret utanför”.

Taktik

 • Var respektfull och artig
 • Diskutera relevanta saker (inte polygami eller rasism). T.ex. vad de tror om
  • DHA och hans roll i våra liv.
  • Jesu död på korset
  • Hur de ser på Jesu ord att inte lyssna på falska profeter
 • Påstå inte att de inte är kristna – det sårar dem. Fråga i stället vad det innebär för dem att vara kristen.
 • Var engagerad och artig. Fråga dem om deras tro. Be dem förklara. Svara och förklara den kristna tron.
 • Mormoner är kunniga om sina saker, så var påläst själv. Be om DHA:s hjälp. Tänk på att du kanske är den enda som kan ge dem information om vad kristendom verkligen är.
 • Visa dem kärlek. Utmana dem gärna med sanningen, men kärleksfullt. Vinn deras förtroende.

Att efter hand utmana mormonen:

 • Om detta är den sanna kyrkan, vad har du då att frukta?
 • Kyrkan måste vara centrerad kring Jesus Kristus. Inget annat.
 • (Mattsson s 132-133) Joseph Smiths första syn (se ovan): Det finns minst fyra olika versioner av denna händelse, daterade 1832, 1835, 1838 och 1842. De första handlade om att Joseph fick förlåtelse för sina synder. En senare anger att 2 personer uppenbarade sig för Joseph. Detta tolkas som Fadern och Sonen.
  • Varför utvecklades denna berättelse. Borde den inte från början ha gett ett bestående intryck? Hur upplever du de andliga upplevelser du haft? Ändras de med tiden?
 • Fråga om Mormons bok:
  • (Mattson 133-134) Mormons boks beskrivning av flora och fauna i det forntida Amerika. Lejon, elefanter (har väl aldrig funnits?), samt växter som vete och korn (infördes väl av europeerna?)
  • (Mattson 134-135) De amerikanska indianernas historia, eller del av förklaring till den amerikanska ursprungsbefolkningens härkomst. Förordet till Mormons bok har ändrats från tid till annan. Kom indianerna från befolkningen som lämnat Jerusalem (=Lemaniter), eller var lemaniterna bland dem som kan ha varit förfäder till dagens indianer?
  • (Hansson s 135) I versioner fram till 1980-talen talade Mormons bok om att de som var trofasta Gud var ”vita och tilldragande”., medan de som vände sig bort från Gud var ”mörka och frånstötande”. Nu har detta omformulerats så att det inte ska låta rasistiskt. Hur kan Mormons bok ändras? Har inte Joseph Smith sagt att detta var den mest korrekta bok som någonsin skrivits?
  • …Läs mer i Hansons bok, sid 133 – 143

Se vidare:

Lämna ett svar