Buddhismen: Hur förklarar man för en buddhist?

Buddhismen: Hur förklarar man för en buddhist?

Grundövertygelserna bland enskilda österländska panteister kan skifta väldigt mycket, men en gemensam fast övertygelse är att man når frälsning genom att bli fri från begär, dvs att man kommer till insikt om sin enhet med Alltet (hinduismen) eller med tomheten, det rena medvetandet (buddhismen).

Sidharta Guatama (=Buddah) levde ca 600 år f.kr. Han började som hindu, ville hitta botemedel till allt lidande han såg hos människor omkring sig, började leva som tiggare, gick in för meditation och självförnekelse. Han började sprida idéerna att detta leder till frid och minskat lidande, och att man till slut kan uppnå ”Nirvana”, en gud-liknande status av ”ingentinhet”. Följande är Buddhismens ”fyra ädla sanningar”:

 • Det finns smärta och lidande i världen
 • Att hålla fast vid människor och saker orsakar lidande.
 • Lidandet upphör när man kan göra sig fri från alla begär
 • Det finns en väg till att göra sig fri från alla begär.

Fråga:

 • Vad gillar du mest med Buddhism?
 • Hur praktiserar du Buddhism?

Taktik: Evangelisera för en buddhist:

 • Visa omtanke om buddhisten. Lyssna på deras historia mer än att prata om dig och kristendom. Vänta med det tills de frågar och är öppna.
 • Bra utgångspunkter för att evangelisera till en buddhist är att utgå från ordspråksboken eller Predikaren. Bergspredikan  är också bra.
 • Börja med att beskriva Jesus som en vis man, och som Fridsfursten (prince of peace). Vänta med Guds son.
 • Beskriv Jesus som den som kan föra människor ut ur bundenhet och fångenskap, och göra slut på allt lidande.
 • Relation är viktigt för en buddhist. Visa att du bryr dig om honom/henne, mer än att försöka trycka in dem i kristendom.
 • Låt det ta lång tid. Många år. Var tålmodig och uppriktigt omtänksam.
 • Var omtänksam om hela människan, inte bara de andliga behoven.
 • Förklara att Jesus verkligen har funnits på riktigt.
 • Förklara att du har en personlig relation med Jesus.
 • Vittna om vad du har upplevt tillsammans med Jesus. Hur Gud varit med dig i olika situationer i livet.

Se vidare:

Lämna ett svar